پایونیر (34)

تصویری فیلیپس (2)

جی وی سی (15)

دودین یونیورسال (4)

دور دور (1)

سونی (8)

شروود (2)

کاروزریا( carozeria) (4)

کارینا (3)

کنوود (14)